KRÁCENÉ POJISTNÉ PLNĚNÍ | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

KRÁCENÉ POJISTNÉ PLNĚNÍ

Pojišťovny velmi často krátí pojistné plnění bez uvedení jakéhokoliv vysvětlení, jak byla částka pojistného plnění vypočtena.

Pojišťovny spoléhají na to, že spotřebitel - poškozený přijme takové pojistné plnění jako fakt a proti postupu pojišťovny se nebude bránit.

ePohledavky.cz kontrolují případy pojistných plnění nejen z pojištění odpovědnosti z provozu vozidel – povinného ručení, ale i z havarijních a dalších pojistek.

ePohledavky.cz neřeší případy životních a úrazových pojištění. V těchto případech jsme schopni doporučit poškozeným spolupracující specializované advokátní kanceláře s ohledem na specifickou problematiku tohoto druhu pojištění.

Kontrola případu je bezplatná a její výsledek bude zaslán na emailovou adresu, kterou si pro komunikaci určíte. V případě, že pohledávka bude shledána vymahatelnou, obdržíte spolu s výsledkem kontroly i návrh řešení dalšího postupu. Vybrat si můžete například odprodej pohledávky, bezplatné právní zastoupení nebo se můžete rozhodnout pro řešení pohledávky vlastní cestou bez naší další účasti.


kontrola pojistné událostichci zjistit, zda mi pojišťovna uhradila vše