NEZAPLACENÝ NÁJEM | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

NEZAPLACENÝ NÁJEM

Tato sekce je určena pro pronajímatele, kterým nájemce nezaplatil nájemné či jiné s nájmem spojené služby. Při vložení případu je mimo údajů o dlužníkovi nutno vložit v přílohách i nájemní smlouvu, případně její dodatky a další důkazní dokumenty. Je vždy vhodné přiložit co nejvíce podkladů, které máte k danému smluvnímu vztahu k dispozici, tedy například vyúčtování apod. 

Kontrola případu je bezplatná a její výsledek bude zaslán na emailovou adresu, kterou si pro komunikaci určíte. V případě, že pohledávka bude shledána vymahatelnou, obdržíte spolu s výsledkem kontroly i návrh řešení dalšího postupu. Vybrat si můžete například odprodej pohledávky, bezplatné právní zastoupení nebo se můžete rozhodnout pro řešení pohledávky vlastní cestou bez naší další účasti.

Součástí vymáhání základní pohledávky jsou také automaticky nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, sjednané smluvní úroky a smluvní pokuty. Smluvně sjednané úroky a pokuty jsou vždy nárokovány až po přezkoumání advokátem a po následném odsouhlasení klientem, a to v takové výši,  aby nebyly v rozporu s dobrými mravy.

 


nezaplacený nájemzkontrolovat pohledávku