Neplacení výživného – vymáhání výživného | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

Neplacení výživného a jeho vymáhání

Neplatí váš partner výživné na vaše společné dítě? Nevíte, jak vymáhat dlužné výživné a jak vůbec řešit vzniklou situaci? Při problémech s neplacením alimentů se na nás neváhejte obrátit. Využijte našich profesionálních služeb, které vám jsou při vymáhání výživného k dispozici.

Dlužné výživné

Díky našemu dobročinnému projektu Ohrožený rodič zde naleznete bezplatnou pomoc při neplacení výživného. V našem systému stačí jen vyplnit potřebné údaje a v klidu domova, bez hádek a stresu, si vytvořit žalobu pro uplatnění nároku na výživné, které vám nebylo uhrazeno. Zpravidla tento zdánlivě jednoduchý krok je při dlužném výživném tím nejdůležitějším. Specializujeme se na vymáhání dluhů a pohledávek. Nabízíme vám možnost podat návrh k soudu, aniž byste museli vyhledávat a využívat služeb drahých právních kanceláří či vysvětlovat cizím lidem svou rodinnou situaci.

Žaloba nebo vymáhání výživného

Při řešení problému s neplacením výživného si stačí vybrat jednu ze dvou možností:

  1. Můžete zde přímo VYTVOŘIT ŽALOBU, pokud nevíte, jak a kdy máte nárok na dlužné výživné pro nezletilé dítě uplatnit. Jakmile vyplníte potřebné údaje, vytvoří se žalobní návrh, který stačí pouze podepsat a odeslat na příslušný soud. Další postup při řešení dlužných alimentů je už v rukách konkrétního soudu, který řídí celý další postup. V této oblasti vám nabízíme konzultace přes telefon, email nebo online chat. Pomůžeme vám při žalobě o dlužné alimenty.
  2. Jestliže soud o dlužném výživném již rozhodl, nebo vy sami jste uzavřeli se svým partnerem či partnerkou písemnou a soudem schválenou dohodu o výši výživného, které teď není hrazeno, můžete využít odkazu ZADAT K VYMÁHÁNÍ. Jakmile vyplníte všechny potřebné údaje a vložíte nezbytné podklady, začne probíhat vymáhání výživného po povinném rodiči prostřednictvím exekutorských úřadů, se kterými spolupracujeme. Vy osobně tak při neplacení výživného nemusíte nic vyřizovat.

Při vymáhání výživného se řídíme momentálně platnou legislativou pro rok 2014. Neplacení výživného je stále aktuální téma, které se týká čím dál více rodičů a jejich dětí. Kromě výživného se zaměřujeme také na oblast nevyplacených mezd nebo nezaplacených faktur.

Jak vymáhat dlužné výživné s projektem „Ohrožený rodič“

V České republice zůstává každoročně více než 170 000 dětí bez výživného, které by měl hradit ten z rodičů, jenž nemá dítě ve své péči. Celkově tak děti přicházejí o částku 7 miliard korun ročně, která by mohla být mimo jiné investována do jejich vzdělání, aktivit a přípravy na budoucí povolání. Oprávněný rodič však často stojí před problémem, kdy uplatnění nároků a vymáhání dlužného výživného je finančně a časově neúnosné. Mnoho oprávněných rodičů rovněž nemá zájem o další starosti a hádky s druhým rodičem, který by měl alimenty poskytovat, a tak tyto zákonné nároky raději neuplatňují.

Protože víme, jak je situace v České republice v této oblasti tristní, rozhodli jsme se realizovat projekt pod názvem Ohrožený rodič a tuto službu poskytovat zcela bezplatně a bez nároku na honorář. Chceme tak pomoci rodičům v nouzi a zároveň i upozornit na tuto problematiku.

Budeme se snažit o prosazení legislativních změn, které by umožnily jednoduše stanovit alespoň minimální nesporné částky výživného pro děti podle jejich potřeb. Chceme také, aby se soudní rozhodnutí omezovala pouze na individuální případy potřeb dětí, například se zdravotním či jiným postižením nebo jinou nutnou individuální potřebou.

Podle našeho názoru není nutné, aby se rodič domáhal několik let výživného, aniž by dostával alespoň minimální částku, která je naprosto nesporná a kterou by měl druhý z rodičů přispívat na výchovu, výživu a jiné potřeby svého dítěte bez zbytečného důkazního řízení.


vytvořit žalobuvýživné není upraveno soudním rozhodnutím nebo dohodou rodičů výživné - soudně určenévýživné je určeno, ale rodič ho neplatí