EXEKUCE ONLINE | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

EXEKUCE ONLINE

Máte v rukou pravomocný rozsudek soudu, nebo rozhodnutí jiného orgánu, které dlužníkovi přikazuje zaplatit, ale on uloženou povinnost přesto nesplnil?

Podejte na svého dlužníka exekuci online. Exekuční řízení musí být zahájeno do deseti let od právní moci rozhodnutí.. Jakmile je zahájeno, může být kdykoliv přerušeno a zase obnoveno.

Převedli jsme systém exekuce do digitální podoby. Vypíšete jednoduchý online formulář, který najdete zde. Stačí mít pravomocné rozhodnutí, vyplnit kontaktní údaje a vše ostatní obstaráme my. Do vymožení pohledávky navíc nezaplatíte ani korunu.

Exekutoři spolupracující s portálem Exekuceonline.cz jsou motivovaní tím, co pro vyřízení vaší pohledávky udělají, nikoli paušálním poplatkem bez výsledku.

Celý proces zadání exekuce Vám nezabere víc než půl minuty. Poté, co prověříme všechny uvedené náležitosti, Vám odešleme smlouvu elektronicky. Nemusíte volat advokátovi ani shánět exekutora. Vše vyřídíme za Vás.

Průběh exekuce si můžete kdykoliv zkontrolovat ve svém online účtu, kde uvidíte jednotlivé kroky, které už exekutor podnikl pro úspěšné vymožení Vaší pohledávky. Tytéž informace Vám budou chodit i na emailovou adresu.

Díky této transparentnosti je náš online systém zadávání exekucí v České republice a na Slovensku novým standardem služeb.

Z naší zkušenosti víme, že se věřitelé nechtějí do exekuce pouštět, protože májí strach, že exekutor si od nich vezme zálohu a dál už se jejich případem nebude zabývat. Po uplynutí určité doby pak věřiteli jen oznámí, že dlužník nemá peníze, a tudíž není z čeho závazek vymáhat.

My ale nechceme, aby věřitel, který sám nemá kvůli neuhrazenému dluhu nadbytek finančních prostředků, ještě trpěl za dlužníka. Nemusí nám dávat žádné peníze na zálohy právníkům a exekutorům, nemusí podstupovat další výdaje ani mrhat časem. Zajistili jsme i takové podmínky, aby věřitel neplatil nic v případě, že nic nevymůže. Nám to totiž přijde naprosto logické.

Spolupracujeme s řadou prověřených exekutorských úřadů.

 

Změna exekutora.

Pokud nejste spokojeni s prací svého exekutora, nebo chcete vést exekuci s pomocí portálu ePohledavky.cz případně Exekuceonline.cz,  je taková změna exekutora možná pouze dvěma níže popsanými způsoby : 

1. Změna se souhlasem exekutorů tzv. změna souhlasná:

Jedná se o převzetí exekuce, na které se shodne oprávněný a původně pověřený exekutor a i nově navrhovaný exekutor. Oprávněný se nejprve dotáže exekutora provádějícího exekuci, zda by souhlasil se změnou exekutora a v kladném případě mu podá návrh na změnu . V návrhu napíše, že navrhuje, aby exekuci převzal navrhovaný exekutor. Dále je dán postup v rukou pověřeného exekutor, který vyjádří souhlas a postoupí návrh na změnu navrhovanému exekutorovi. Po změně soudního exekutora jsou vyrozuměni exekuční soud a účastníci řízení.

V tomto případě oprávněný nese náklady s převzetím exekuce. Nejčastěji se bude jednat o poštovné za předání spisu či za kopii spisu na CD, tj. náklady v řádu desítek korun. 

2. Změna provedená soudem – tzv. změna nesouhlasná:

V situaci, kdy jeden z exekutorů se změnou nesouhlasí, tak o této změně exekuce rozhoduje soud. Soud návrhu na změnu exekuce povolí pouze z důvodu zvláštního zřetelu. Typickým příkladem bude, že exekutor nevystupuje ve vztahu k povinnému nezávisle nebo exekutor bude kárně potrestán a oprávněný bude tvrdit, že ztratil důvěru v exekutora.