INKASNÍ SLUŽBY | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

INKASNÍ SLUŽBY

Jako první a jediní v České republice nabízíme inkasní služby online i jednotlivcům  a drobným firmám .To vše bez plateb předem a bez omezení minimální výší pohledávky. Odměna je hrazena až ze skutečně vymožené částky..

Jsme ryze Českou společností a známe podmínky v České republice lépe, než kdokoli jiný. Víme s jakými problémy, se dlužníci potýkají, a chceme jim dát šanci vrátit se do normálního života.

Typickým příkladem využití našich služeb je vymáhání faktur za objednávky, které si u Vás zákazníci vyzvedli, ale už nezaplatili. Vymáhání dlužného nájemného a a všechny ostatní případy, kdy věřitel prozatím nechce investovat prostředky do soudního sporu, ale hodlá situaci řešit, aby dostal zpět své peníze.. Ne vždy je soudní řešení jediným možným. Soudní spor často navždy naruší vazby mezi dlužníkem a věřitelem. A to i v případech , kdy by dlužník i nadále mohl zůstat věřitelovým zákazníkem.

Tomu lze úspěšně zabránit díky ePohledávkám. . S námi úspěšnost roste nejen díky našim zkušenostem a individuálnímu přístupu ke každému případu, ale zejména proto, že jsme schopni případ řešit komplexně  a kdykoli jej na Vaše přání přesunout do stádia soudního a  případně i exekučního.

Jak postupovat? Do našeho online formuláře, který najdete na našich webových stránkách, zadáte potřebné náležitosti a my se postaráme o vše ostatní.

S dlužníkem domluvíme a sepíšeme splátkový kalendář a dohlédneme na jeho dodržování. V případě nedodržení splátek s dlužníky komunikujeme prostřednictvím SMS, emailu, doporučených dopisů, telefonicky i osobně a zjistíme, proč své závazky nesplácí. Uděláme vše proto, aby je mohl zaplatit.   . Vše můžete sledovat prostřednictví zákaznického účtu a máte tak veškeré informace k dispozici okamžitě a odkudkoli.

Při vymáhání dluhu je důležité zejména najít společné řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Našim primárním cílem je narovnání vztahů mezi dlužníkem a věřitelem tak, aby po vyrovnání závazku dlužníci měli i nadále zájem zůstat zákazníky svých věřitelů.

Neplatíte nic předem. Provizi si účtujeme pouze v případě skutečně vymoženého dluhu.