Tisková zpráva 22.10.2015 | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

Tisková zpráva 22.10.2015

Konec zdlouhavému nahánění neplatičů: dluhy je možné vymáhat on-line. Lidé navíc ušetří čas i peníze

PRAHA, 22. října 2015 – Až 90 procent věřitelů nevymáhá své pohledávky z obavy, kolik času a peněz je bude stát právní pomoc. Navzdory sníženým advokátním tarifům, které loni zavedlo Ministerstvo spravedlnosti České republiky, si inkasní agentury, právní kanceláře a exekutoři účtují předem tisíce korun na zálohách a dalších výdajích. Vymáhací procesy jsou roztříštěné, věřitel nemá přehled o stavu své pohledávky ani o odvedených právních úkonech. Věřitel platí předem – zvlášť inkasním a vymáhacím agenturám, zvlášť právníkům, zvlášť exekutorovi –, a bez záruky vymožení dluhu.

„Věřitel s desetitisícovou pohledávkou zaplatí právníkům jen za právní úkony k podání žaloby kolem osmi tisíc korun předem. Další tisíce ho pak stojí následné úkony s vedením soudního sporu – právní konzultace, účast na soudním jednání, následné zpoplatněné návštěvy, zálohy na exekutora a podobně. Vše hradí ještě dřív, než má cokoli z dluhu vráceno zpět,“ vypočetl Tomáš Medřický, autor projektu Epohledávky.cz, který plánuje zkostnatělý systém minulého století změnit.

Běžný postup vymáhání pohledávky bývá pro věřitele velmi zdlouhavý a rozmělněný do několika fází. Mimosoudní vymáhání nabízejí inkasní agentury, na to však většina problematických dlužníků nereaguje. Pro soudní cestu je třeba zvolit právní kancelář, ale ani kladný rozsudek ještě neznamená vrácení peněz věřiteli. Ve více než třetině případů je dluh reálně vymožen až díky následné spolupráci s exekutorem.

„Přes 90 procent věřitelů právní cestu zavrhne kvůli časové i finanční náročnosti celého procesu. Faktury do 20 tisíc korun podnikatelé považují za ztracené, mají dojem, že jejich vymáhání se jim nevyplatí, a čas, který by strávili hledáním vhodných právníků a exekutorů, raději věnují svému byznysu. Fyzické osoby, které řeší půjčku prolhanému známému, neplacené alimenty, směnky či nájmy, zase míní, že si právní pomoc nemohou kvůli vysokým zálohám předem dovolit,“ potvrdil Tomáš Medřický.

Situace se však může rychle obrátit. Co kdyby šlo dluh právně vymoci stejně snadno jako nakoupit v e-shopu? Právní i exekutorské služby pořídit komplexně na jednom místě, stav „objednávky“ sledovat on-line a platit až po skutečně vykonané službě a připsání dlužné částky na účet?

NEŠVARY INKASNÍCH A PRÁVNÍCH AGENTUR VERSUS ON-LINE ŘEŠENÍ

Klasická cesta vymáhání pohledávky zahrnuje objednání první schůzky s právníkem s čekací lhůtou tři až deset dní. Na ní klient předloží podklady k případu, vylíčí situaci a za hodinu konzultace zaplatí 1500 až 5000 korun. Navrhované právní řešení se dozví zpravidla při dalším setkání za několik dní, kdy je rovnou také vyzván k zaplacení zálohy na zahájení činnosti. Několik týdnů věřitel dál čeká, než bude dlužníkovi zaslána předžalobní výzva, případně podána žaloba.

„Během celé spolupráce s právníky nemá věřitel přehled o stavu své pohledávky ani o tom, zda nebo jak právník s jejím vymáháním pokročil. Informace získá až na další schůzce nebo telefonicky, což ale není vždy jednoduché,“ upozornil Tomáš Medřický.Řada takových kanceláří pak na konci soudního jednání vyúčtuje klientovi veškeré náklady, i když věřitel zatím žádnou dlužnou částku zpět nezískal, a za cca 2500 korun sepíše návrh na vydání exekuce a předexekuční výzvu. Další zálohu až do výše 5000 korun vyžaduje oslovený exekutor před zahájením vymáhání, aniž by ručil za kladný výsledek.

„On-line systém všechna jmenovaná úskalí pro věřitele vymýtil. Sjednotil služby inkasní, právní i případné exekutorské tak, aby byl proces vymáhání pohledávky komplexní. Právní rešerše každého případu je po zadání do internetového formuláře vyřízena do 24 hodin zcela zdarma. Pokud se věřitel nechá dál v případu zastupovat, ihned uvidí jednotlivé kroky vedoucí k vymožení pohledávky ve svém elektronickém účtu on-line. Jakékoli provize věřitel platí pouze v případě skutečně vymoženého dluhu,“ popsal Tomáš Medřický z projektu Epohledávky.cz. „Věřiteli se tak vyplatí vymáhat dluh v jakékoli výši, i té minimální, navíc neztratí žádný čas schůzkami ani zbytečným telefonováním.“