PRO DLUŽNÍKY | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

PRO DLUŽNÍKY

Nemějte strach komunikovat a řešit svoje problémy s námi. Naším cílem není ekonomická likvidace dlužníka, neboť ta věřiteli ani nikomu jinému nepřinese výsledek. Jsme ryze Českou společností a známe podmínky v České republice lépe, než kdokoli jiný. Víme o všech aspektech života, které jsou zasaženy postavením dlužníka v jeho soukromí, a chceme dát dlužníkům šanci pro návrat do normálního života bez stresu.

V České republice je v současnosti více než půl miliónu lidí, kteří mají dluh po termínu splatnosti. Někteří z nich navíc čelí exekuci a dluží víc než jednomu věřiteli. Kromě půjčky v bance splácejí například ještě závazek u nebankovní společnosti, dluh za telefon, elektriku nebo nájemné. Podle našich odhadu chybí dlužníkům každý měsíc kolem 3 tisíc korun k tomu, aby byli schopní řádně splácet své závazky.

Za takových podmínek nemají motivaci legálně pracovat, protože jim z výplaty zůstane jen nezabavitelné minimum. Velmi často s nimi nikdo nekomunikuje. Dlužník se bojí situaci řešit. Rezignace na situaci je typickou reakcí většiny lidí ve složité finanční situaci. Našim cílem je nabídnout pomoc.

Nic nedělat je totiž jistá cesta ke katastrofě. Nesplácený dluh v čase dramaticky roste, je běžné, že ze závazku ve výši pár tisíc korun je za pár let soudních tahanic několikanásobek. Velmi často to dlužník ani netuší. Úroky, odměny advokátů a exekutorů či nekonečné poplatky jej zbytečně dostanou do bezvýchodné situace.

To samozřejmě není správné. Nejdůležitější je zjistit, proč se dlužník do dluhové pasti vůbec dostal, a pomoci mu  najít cestu ven – vytvořit podmínky, aby svým věřitelům mohl zaplatit a mohl konečně žít s čistým štítem.

Při vymáhání dluhu je důležité především najít společné řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Našim primárním cílem je narovnání vztahů mezi dlužníkem a věřitelem tak, aby po vyrovnání závazku měli "čistý stůl", a nebo aby dlužníci mohli i nadále zůstat zákazníky svých věřitelů. Nejdůležitější je, aby dlužník začal s věřitelem komunikovat a snažil se s ním dohodnout na způsobu uhrazení nesplacené pohledávky dříve, než věřitel přistoupí k dalším právním krokům zcela zbytečně navyšujícím dlužnou částku.

Rychlost jednání dlužníka zde nutně neznamená rychlost samotného splacení, ale především je bráno jako projev ochoty dlužníka situaci řešit. Z praxe víme, že věřitel dá mnohdy přednost pomalejšímu tempu splácení, které je schopen dlužník reálně zvládat, než slibům o  rychlosti, která však dlužníka rovnou postaví do nereálné situace a věřitel nakonec stejně zaplaceno nedostane. Mnohdy totiž vaším věřitelem není finanční instituce, které jde jen a jen o čísla naskakující u vašich úroků, ale jako věřitel je člověk jako vy, který chce zaplatit pouze za to, co poskytl.

Proto dlužníkům nabízíme například splátkový kalendář, aby jim nevznikaly další náklady. Nechceme, aby museli svůj dluh přeplácet. Po vzájemné dohodě jsme ochotní jim zajistit právní kontrolu spotřebitelských smluv, pomoci jim s hledáním úspor při vedení domácnosti, případně i zprostředkovat kontakt s personální agenturou při hledání práce nebo mu najít lépe honorovanou práci.

Mnoho dlužníků je podepsáno pod řadou nevýhodných smluv. A to třeba nejen při odběru energií, ale také v případě nezajímavých finančních produktů, které jim nijak nepomáhají svízelnou situaci vyřešit.

Naši analytici jim nabídnou konsolidaci půjčky, kontrolu všech spotřebitelských smluv, vyjednají lepší podmínky například u dodavatelů energií, ale třeba i u pojišťoven. Úspory dosahují bez nadsázky i tisícikorunových částek měsíčně.