Tisková zpráva 14.5.2015 | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

Tisková zpráva 14.5.2015

Skoro polovina podnikatelů krachuje kvůli nesplaceným fakturám. Vymáhání dluhů brzdí i větší firmy. Řešení je přitom už k dispozici

PRAHA, 14. května 2015 – Zákonem stanovená splatnost faktur do 30 dnů funguje na papíře od července 2013. V praxi to ale vypadá jinak. Průměrná úhrada pohledávek je 22. den po splatnosti. Následkem je nestabilní cash flow, které likviduje drobné živnostníky a firmy. Větší společnosti zase brzdí neřešené dluhy z faktur v inovaci a dalších investicích.Zcela zbytečně, tvrdí tým advokátů, který jako jediný řeší podobné případy s vytíženými podnikateli efektivně on-line. Nejhorší situace s nezaplacenými fakturami panuje v Praze a Středočeském kraji.

„Čtyři z pěti podnikatelů do poslední chvíle věří, že se s dlužníkem nějak dohodnou. Právní pomoc využijí až po několika měsících marného přemlouvání, ačkoli už 40denní prodleva se splacením faktur je pro mnohé z nich kritická,“ uvedl ze své zkušenosti Tomáš Medřický, ředitel portálu ePohledávky.cz. Ten přišel jako první a zatím jediný v Česku s nabídkou zadání, sledování i úspěšného vyřešení případukompletně on-line, bez nutnosti osobních návštěv advokátů, soudů a exekutorů a bez nutnosti hradit jakékoli částky odměny předem.

„Právní pomoc a řešení případů nesplacených faktur lze získat stejně jednoduše a rychle jako nákup v kterémkoli e-shopu. Po vyplnění webového formuláře právníci bezplatně posoudí vymahatelnost pohledávky a navrhnou opět bezplatně varianty dalšího postupu. Poté – pokud má věřitel zájem – odstartují vymáhání dluhu nejprve mimosoudní a následně eventuálně soudní cestou, případně s pomocí jedněch z nejzkušenějších exekutorů, kteří opět nevyžadují žádné platby od klienta předem,“ popsal Tomáš Medřický.

Průběh celého procesu může podnikatel kdykoli sledovat prostřednictvím svého účtu v on-line správě pohledávek. Díky tomu má přehled o každém jednotlivém kroku učiněném v jeho případu – upomínkách zaslaných dlužníkovi, podání žaloby, pokračování soudního procesu či nařízené exekuci. „Bezplatnost a jednoduchost celého projektu umožňuje jeho využití i obcemi, neziskovými organizacemi a dalšími veřejnými institucemi, pro něž byla dosud známá řešení prakticky nedostupná – zejména s ohledem na časovou i personální náročnost při využívání standardních právních sužeb a také kvůli okamžité finanční náročnosti. Služby on-line právníků jsou naopak rychlým a efektivním řešením,“ míní advokát David Bascheri, který spolupracuje s portálem ePohledávky.cz.

Zatímco větším firmám se po ekonomické krizi začíná opět dařit, menší podnikatelé se v narůstající konkurenci stále nedokážou se špatnou platební morálkou vyrovnat. Pokud své obchodní partnery k platbě dluhu nepřimějí, sami se záhy stávají dlužníky. „70 procent klientů, kteří se na nás obracejí s nezaplacenou fakturou, jsou drobní živnostníci. Titíž ale převažují také na straně dlužníků,“ potvrdil Tomáš Medřický. Průměrná výše nezaplacených faktur se podle údajů portálu ePohledávky.cz pohybuje kolem 80 tisíc korun. Téměř polovina případů pochází z Prahy (39 %) a Středočeského kraje (9 %).

Jak uvádí výzkum Asociace malých a středních podnikatelů, během ekonomické krize v roce 2010 čelilo téměř 95 procent podnikajících některému z projevů platební neschopnosti, nejčastěji právě pozdní úhradě pohledávky. „Ačkoli se nyní situace neustále zlepšuje, špatná platební morálka je mezi českými podnikateli zažitá,“ upozornil David Bascheri. „Ještě před pěti lety byla běžně uváděná splatnost faktur vystavených ve firmách osm dní až dva týdny. Třicetidenní lhůta, se kterou se počítá dnes, pokud není smluvně ujednáno jinak, se obvykle ještě protáhne na dva i tři měsíce. A to už je pro mnohé podnikatele likvidační,“ porovnal podmínky předtím a dnes David Bascheri.

Největším problémem podnikatelů a firem je podle právního týmu z portálu ePohledávky.cz právě chaotická administrativa pohledávek, jejich nepřehlednost a v konečném důsledku ztráta jejich vymahatelnosti kvůli zbytečnému promlčení. „Špatná platební morálka rozvinutá během krize zasáhla především sektor stavebnictví, který se stále potýká s největším počtem firemních bankrotů. Každá pátá pohledávka ve stavebnictví je po době splatnosti a hlavním důvodem bývá právě druhotná platební neschopnost způsobená opožděnými platbami. Jednoduchým krokem k oživení takových společností a záchraně podnikatelů může být přehledná správa pohledávek on-line právě díky projektu Epohledavky.cz, která udrží plánované cash flow v potřebných mantinelech bez nutnosti vynakládání dalších finančních prostředků a zbytečné ztráty času a nervů neefektivními způsoby obvyklými v minulém století,“ doporučil Tomáš Medřický.