PRO MEDIA | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

PRO MEDIA

Služba Exekuceonline.cz je světový unikát. V České republice a na Slovensku funguje od pondělka

PRAHA, 12. ledna 2016 – Malí věřitelé se konečně mohou ke svým penězům dostat bez zbytečného papírování a za rozumných podmínek.Český exekuční systém totiž exekutory nemotivuje k práci a vůči jejich zákazníkům, tedy poškozeným věřitelům, je byrokratický a nevstřícný. Exekutor má totiž v zákoně zakotvenou možnost inkasovat od věřitele zálohu a zároveň si může v případě neúspěšné exekuce nárokovat náklady na ni i svoji odměnu od věřitele. Což jsou rizika, jež si mohou dovolit jen mohovití. Malé věřitele to naopak odrazuje od toho, aby se domáhali svých práv.

„Z vlastní zkušenosti víme, jaké to je, když se snažíte domoci svých peněz a ono to nejde a nejde. V téhle situaci se často ocitnou ti, kteří se stali obětí trestného činu, ti, kteří půjčili peníze známému, nebo živnostníci či malé firmy, když jsou subdodavateli velkých projektů, například ve stavebnictví. Pro takové lidi jsme naši službu stavěli,“ vysvětlil Tomáš Medřický, ředitel české společnosti ERECEIVABLES MANAGEMENT, jež službu provozuje v České republice i na Slovensku. Od pondělí funguje stejná služba i na Slovensku, a to pod názvem Exekucieonline.sk. Za stejných podmínek jako v Česku.

„Právě pro lidi, kteří se snaží získat zpět částky v řádu desítek tisíc, je vymahatelnost práva velmi špatná. Exekuceonline.cz to mění,“ popsal motivaci pro vznik služby Tomáš Medřický.

Většina lidí, kteří se snaží vymoci své pohledávky, se nevyzná v právním systému. Netuší, že soudní rozsudek sám o sobě neznamená, že automaticky začne exekuce. S platným rozsudkem se totiž musí poškození sami obrátit na exekutora. Přitom ale často nevědí, jak to mají udělat, a jdou proto nejdříve za advokátem, což představuje další – nemalé – výlohy za sepsání podání. S ním se teprve obrátí na exekutora, který si ze zákona může účtovat zálohu, jejíž výše roste s výší vymáhané částky. Celková odměna včetně nákladů exekuce je pak minimálně 6,5 tisíce korun – 7865 korun včetně DPH.

Po celou dobu exekuce však nemá věřitel od exekutora žádné zprávy o dalším postupu jeho věci. Stejně tak prakticky nemá možnost dostat k exekutorovi informace o dlužníkovi, jež by mohly vést k dřívějšímu vymožení dluhu. A pokud se exekutorovi zdá, že nemůže dlužníka dostihnout, celé řízení ukončí a náklady včetně své odměny požaduje po věřiteli.

V dosud panujícím systému tak nelogicky nese prakticky celé riziko exekuce sám věřitel. „Exekuceonline.cz spolupracují s exekutory, kteří se chovají jinak. Nepožadují zálohu a neúčtují nic ani v případě, že se jim nepodaří nic vymoci,“ zdůraznil přínos nové služby ředitel Medřický. „Zadání exekuce u nás probíhá po internetu a trvá jen pár minut. Vše snadno zvládnete sami,“ dodal.Exekuceonline.cz si za svoji službu účtují 10 procent ze skutečně vymožené částky. „Tím, že veškeré úhrady probíhají až z vymožených peněz, je exekuce naším prostřednictvím bez rizika a dostupná skutečně pro každého, tak jak to mělo být od samého začátku,“ upozornil Tomáš Medřický. Věřitel má navíc u služby Exekuceonline.cz přístup do systému, ve kterém může sledovat všechny kroky, jež exekutor podniká.

Mnoho lidí, kterým jde třeba o vymožení náhrady škody od pachatele trestného činu, netuší, že na zahájení exekuce mají 10 let. Pokud si na to zatím netroufali, nyní mají dobrou příležitost najít rozsudek v šuplíku a obrátit se na nás. Situace dlužníka se totiž mohla už několikrát změnit,“ upozornil provozovatel webu Exekuceonline.cz.

„Exekuceonline.cz považuji za krok správným směrem, protože exekuci zpřístupní i těm věřitelům, které odrazovala složitost procesu a rizika spojená s klasickým exekučním postupem. Jednoznačně se tak zlepší vymahatelnost práva v České republice,“ hodnotí celý projekt Juraj Podkonický, který patří ke smluvním exekutorům nové služby.

Tahle novinka je krásný důkaz toho, že inovace se vůbec nemusí týkat technologií, jak si mnoho lidí myslí. Inovace je totiž všechno, co lidem vyřeší nějaký problém. A Exekuceonline.cz podle toho, co o nich vím, zjevně řeší problém mnoha lidí. Autoři nápadu přitom zjevně nepotřebovali nic víc než chuť odbourat byrokracii a ochotu převzít nějaké riziko,“ komentoval uvedení novinky předseda sdružení Česká inovace Petr Šídlo.

Jak zadat exekuci online?

Na adrese www.exekuceonline.cz vyplní zadavatel svůj e-mail a telefonní číslo, vloží svůj exekuční titul, tedy například oskenovaný soudní rozsudek, a stiskne tlačítko odeslat.

Exekuceonline.cz ověří základní náležitosti odeslaného exekučního titulu. Je-li vše v pořádku, požádají žadatele o zaslání ověřeného exekučního titulu a podpisu smlouvy. Ten lze poslat doporučeně poštou, a to originál či ověřenou kopii, nebo e-mailem v případě takzvané konvertované verze, tedy úředně ověřené elektronické kopie například z CzechPointu.

Srovnání klasické exekuce a Exekuceonline.cz:

Máte soudní rozhodnutí o exekuci 10 000 korun, které vám dluží člověk, jemuž jste je před lety půjčili.

Při standardním postupu od vás exekutor může předem požadovat zálohu, což je častá praxe. Pokud se ovšem ukáže, že výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí jejích nákladů (§ 268 OSŘ), bude výkon rozhodnutí zastaven a oprávněný (tedy věřitel) může být zavázán k úhradě odměny ve výši 3000 korun a vynaložených nákladů ve výši minimálně 3500 korun. Po připočtení DPH, jehož je většina exekutorů plátcem, to představuje celkem 7865 Kč. Totéž platí i v případě, že exekutor povinného, tedy dlužníka, vůbec nenajde.

V ideálním případě – pokud navíc nepoužijete služeb advokáta – tedy můžete získat exekucí prováděnou standardní cestou zpět 10 000 korun.  V nejhorším případě ovšem naopak vy, věřitel (podle zákona „oprávněný“) zaplatíte exekutorovi 6500 Kč (nebo 7865 s DPH). Riziko neúspěšné exekuce tedy nese kompletně věřitel.

Při využití služby Exekuceonline.czsi exekutor nevezme žádnou zálohu. V případě neúspěšné exekuce od vás nikdo nebude požadovat žádnou odměnu ani žádnou úhradu nákladů. Ze skutečně vymožené částky pak serveru Exekuceonline.cz zaplatíte 10 procent.

V ideálním případě získáte exekucí prováděnou přes Exekuceonline.cz zpět 9000 korun. V případě neúspěšné exekuce však neplatíte nic. Riziko věřitele je tedy nulové