PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ

ePohledavky.cz nabízejí bezplatné posouzení Vašeho případu, což Vám hned na začátku ušetří spoustu výdajů za právní služby, a navíc Vám objektivně sdělíme, jaký lze očekávat reálný výsledek s ohledem na jeho vymahatelnost. Pak je jen na Vás, jakou cestu zvolíte, abyste se domohli svých práv. Buďto můžete zvolit nejjednodušší cestu odprodat pohledávku nám a my ji budeme dále řešit na vlastní náklady, nebo v nás vložíte důvěru a budeme společně bojovat za Vaše právo. Naší společnou motivací je výsledek z kteréhož budeme procentuálně odměněni. Motivace vyhrát je náš společný cíl.

 

A jaký je postup, pokud budete chtít právně zastupovat přes ePohledavky.cz?

 

Je to velmi jednoduché. Váš případ převezme jeden z týmu advokátů ePohledavky.cz, řádně zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory, který se specializuje na problematiku Vašeho případu. Náklady  tohoto právního zastoupení předem nehradíte. Právní zastoupení je hrazeno v případě úspěšného soudního sporu druhým účastníkem, tedy Vaším dlužníkem v rámci tzv. přisouzených nákladů řízení.  Veškeré úkony právní pomoci činí advokát na základě plné moci, kterou mu udělíte a písemné smlouvy mezi Vámi a advokátem, ve které jsou zřetelné podmínky tohoto zastupování, tedy včetně dohody o odměňování advokáta uvedené výše. Máte tedy vždy jistotu, že Váš případ má na starosti skutečný odborník na danou problematiku, který je navíc ze zákona pojištěn pojištěním odpovědnosti při výkonu povolání.