KONTROLA PŘÍPADU | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

KONTROLA PŘÍPADU

Bezplatná kontrola Vašeho případu je pro nás samozřejmostí. Pak už je na Vás, jak se rozhodnete dále postupovat.

Tým našich profesionálních právníků je připraven posoudit Váš případ a sdělit Vám reálný postup k jeho řešení. Potřebujeme od Vás přesné a pravdivé údaje. Jejich korektnost je především ve Vašem zájmu. Následně Vás náš právník bude kontaktovat s vyrozuměním ohledně řešení případu a postupu při vymáhání Vašeho nároku.

 

A jak taková kontrola a posouzení vašeho případu vypadá a jaký je její průběh?

 

Posouzením se rozumí kompletní právní rozbor případu, tedy zejména, zda je váš nárok po právní stránce vymahatelný, zda není promlčen, v rozporu s dobrými mravy nebo zákonem, zda pro zdárné uplatnění takového nároku je potřeba obstarat další podklady popřípadě důkazy, zda je řádně vyčíslen. Kdykoli v průběhu procesu posuzování můžete být v kontaktu s našimi odborníky pro případné doplňující dotazy z obou stran. Výsledkem posouzení je sdělení, že váš nárok je pro vymáhání v pořádku natolik, aby jste jej mohl uplatnit v soudním, či jiném řízení, případně že váš nárok není vymahatelný. Systém posuzování probíhá v několika na sobě nezávislých stupních a vyžadují-li to okolnosti případu i za pomoci odborníků z jiných oblastí, než je právo, např. soudní znalci apod.

Našim cílem je zodpovědná a kvalitní práce při posouzení vašich nároků, neboť jen takové posouzení může vést k výsledku, který očekáváte a který v případě, že se rozhodnete po posouzení případu pokračovat v dalším postupu s námi, očekáváme i my.